© TOPOMOMO

TOPOMOMOTopographie der Bauten der Moderne

Stiftung Haus Schminke (Hg.)
Cottbus
2014

Das Reiselesebuch zum deutsch-tschechischen EU-Projekt »TOPOMOMO – Topographie der Bauten der Moderne« eröffnet neue Perspektiven. Bislang ist die Euroregion Neiße eher als Natur- und Wanderparadies bekannt. Jetzt können Besucher sie von einer neuen und ungewöhnlichen Seite erleben. Die Baukultur des frühen 20. Jahrhunderts erblühte auch abseits der großen Metropolen im Geist der Moderne. Der Band dokumentiert beeindruckende Zeugnisse einer Zeit des Fortschrittsglaubens und der Technikbegeisterung in Ostsachsen und Nordböhmen und beschreibt die spannenden Geschichten, die hinter den ungewöhnlichen Bauten stehen.

 

Turistický průvodce, který máte před sebou a který vznikl v rámci evropského projektu »TOPOMOMO – Topografie staveb moderní architektury«, otevírá novou perspektivu. Euroregion Nisa je dosud znám především jako přírodní a turistický ráj. Nyní jej však návštěvníci mohou zažít ze zcela nové a nezvyklé stránky. Stavební kultura začátku 20. století rozkvetla v duchu moderny i mimo velké metropole. Tato publikace přináší úchvatná svědectví z doby, věřící v pokrok a nadšené rozvojem techniky, a popisuje napínavou historii neobvyklých staveb ve východním Sasku a v severních Čechách.